WACHTWOORD VERGETEN?

*

Duurzaamheid

Het milieu is een belangrijke pijler binnen de huidige maatschappij, zowel nationaal als internationaal. V.V.T. Europa besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor toekomstige generaties. Wij gaan zorgvuldig om met mens en milieu en we investeren in onze mensen en ons middelen. V.V.T. Europa dringt emissies terug, beperkt de afvalstroom en zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Het proces van laden tot de uiteindelijke levering wordt volledig gestuurd door mensen met veel ervaring op het gebied van planning. Hierbij worden zij ondersteund door geautomatiseerde processen. Daarnaast zorgt V.V.T. Europa, met hulp van het uitgebreide intermodale netwerk, voor het combineren van routes en het sturen op deelladingen om zo het logistieke proces zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Van alle logistieke processen worden gedetailleerde statistieken bijgehouden. Zo kunnen wij onder andere zien welke uitstoot is gegenereerd tijdens het vervoer. Door het meten en controleren van alle statistieken zorgt V.V.T. Europa voor een continue verbetering met respect voor natuur en milieu.

Daarnaast spant V.V.T. Europa zich maximaal in om haar medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. We kijken hierbij naar arbeidsveiligheid, ergonomie en bescherming tegen agressie. Wij bieden onze medewerkers kansen zich te ontwikkelen door scholing en training. Dat houdt het werk uitdagend en draagt bij aan de kwaliteit van onze organisatie.

Een betere samenleving is in het belang van ons allemaal. Daarom vragen wij van onze partners eenzelfde inspanning om mens en milieu te ontzien.

TOP