WACHTWOORD VERGETEN?

*

Vervoer van High-value goederen

De veiligheid van de te vervoeren lading is een belangrijk speerpunt binnen V.V.T. Europa. Onze organisatie heeft op vele manieren geïnvesteerd in mensen, middelen en diensten om een zo hoog mogelijke garantie af te kunnen geven met betrekking tot de veiligheid van transporten voor onze klanten. De statistieken ten aanzien van veiligheid bewijzen het gelijk. V.V.T. Europa staat voor haar dienstverlening.

V.V.T. Europa vervoert High Value en Vulnerable Cargo. Wij hebben daar een breed aanbod aan middelen en procedures voor. Standaardprocedures met betrekking tot truck- en ladingbeveiliging zijn voor ons van groot belang. Uiteraard hanteert iedere klant zijn eigen beveiligingsprocedures en daar passen wij ons graag op aan.

member of Tapa EMEASinds 2012 zijn wij TAPA Emea-gecertificeerd op basis van TSR-klasse 1. De vereniging Transported Asset Protection Association (TAPA) is een uniek forum dat wereldwijd producenten, logistiek dienstverleners, vervoerders, politie, justitie en andere belanghebbenden verenigt met het gemeenschappelijke doel de verliezen in de logistieke keten te beperken (bron: www.tapaemea.com).

SGS voert jaarlijks audits uit op onze beveiliging en procedures. In 2010 zijn wij gecertificeerd door PACT GMBH voor het vervoer van hightech. Ook door PACT worden wij jaarlijks geaudit (zie www.kn-portal.com).

V.V.T. Europa hanteert een strikte aannameprocedure, inclusief een veiligheidsonderzoek voor al het personeel. Daarnaast worden alle medewerkers jaarlijks extern getraind op het gebied van International Security.

TOP